Menno de Jong in de AD

02-02-2016

Afgelopen zaterdag verscheen er in de Groene Hart editie van het Algemeen Dagblad een artikel over de hoge werkdruk in de zorg. Collega Menno de Jong geeft hierin zijn visie.  

 

Lees het artikel hieronder of klik op deze link!

 

'Papierwinkel gaat ten koste van onze patiënten'

Ik mag wel een snellere auto aanschaffen, zegt Anneke, nachthoofd in een  verpleeghuis. Sinds een jaar is zij ambulant nachthoofd en ‘doet’ zij er vier huizen bij. ,,Het contact met bewoners is sterk verminderd. Het werk wordt onpersoonlijk.’’ Steeds meer professionals in de zorg klagen over grote werkdruk en een toename van papierwerk.
- rik sneijder


Op de grote regionale zorgenquête van deze krant, onder 27.000 lezers, zaten veel kritische zorgverleners; 78 procent van de professionals vindt dat de zorg aan cliënten is verslechterd en tweederde zegt dat hun klanten te weinig zorg krijgen. Dat klopt met wat cliënten zelf aangeven in de enquête: 56% krijgt sinds afgelopen jaar minder zorg. Tegelijkertijd zegt 70 procent meer geld kwijt te zijn aan de zorg.


Anneke Hof, nachthoofd uit Gouda, stelt dat er steeds meer van de zorgverleners wordt verwacht. Tegelijkertijd, zegt Hof, klaagt de familie over slechte zorg voor vader of moeder. ,,Het personeel krijgt dat vervolgens op het bordje.’’


Verzorgers worden meer en meer als pionnen gezien waarmee je makkelijk kunt schuiven. Het onderling ruilen in de strakke roosters is vaak niet meer mogelijk, zegt het nachthoofd.  ,,Ik snap best dat familieleden het vervelend vinden steeds andere verzorgenden in het huis aan te treffen.  Hetzelfde geldt natuurlijk voor de bewoners zelf. Zij worden er onrustig van en gaan lopen. De kans dat zo’n broze bewoner valt, neemt daardoor toe.’’


Imago
De toegenomen werkdruk kan het imago van het vak nadelig beïnvloeden, zegt Hof met ruim 30 jaar werkervaring. Zij wijst op de noodzaak van instroom van jonge, pas afgestudeerde collega’s. Het vak mag immers niet vergrijzen, stelt zij. 


Ook de administratieve rompslomp kost haar veel tijd. Alles moet opgeschreven worden. ,,En steeds verandert er weer wat in onze manier van werken. Moet het weer anders. Dan krijg je zo’n mailtje met zo’n smiley. We moeten blijven lachen, he. Maar ondertussen gebeurt er weer van alles en dat is lang niet altijd positief.’’ Zij pleit voor meer mensen op de werkvloer om de werkdruk te verlichten en de bewoners meer aandacht te kunnen geven.


De Waddinxveense wijkverpleegkundige Vivian, die niet met haar achternaam in de krant wil, ziet een stapeling van regels die ‘verhullend werken en tot  schijnveiligheid’ leiden. ,,We zijn meer bezig om de zorgverzekeraars tevreden te stellen dan de cliënten kwalitatief goed te benaderen. Helaas zijn we voor  de  cliënt en zijn of haar omgeving ook het  klaagloket en vraagbaak. Wij moeten meer en meer uitleggen en daar wordt vaker en heftiger op geageerd.’’


Het lijkt meer en meer op klassenjustitie, zegt de wijkverpleegkundige. Hulpbehoevenden die een dikkere portemonnee hebben, regelen de benodigde extra zorg zelf. Zij betalen daar dan fors voor en kunnen die bedragen ook ophoesten.


Fysiotherapeut Menno de Jong uit Nieuwveen merkt duidelijk dat het administratieve werk fors is toegenomen. ,,Ik pas er echter voor dat mijn cliënten daar de dupe van worden. Als ik ‘s avonds thuiskom, doe ik het papierwerk. In m’n eigen tijd dus. Dat is wel belastend maar het went he,’’ reageert hij nuchter. Fysiotherapeuten moeten onder andere gedetailleerd beschrijven wat het behandelplan van de patiënt is. Daar heeft De Jong niet veel moeite mee maar wel met omvang. Niet alleen De Jong zit met deze berg werk opgescheept, ook zijn collega’s is het een doorn in het oog. Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapeuten (KNGF) heeft hier inmiddels actie op ondernomen en een vereenvoudigd administratief systeem ontwikkeld dat veel tijd moet besparen.


De vakorganisatie NU’91 zegt dat de meeste zorgverleners positief zijn over hun werk. Ze zijn echter minder tevreden over de werkdruk dan in voorgaande jaren. De bond wijst in dit verband naar het onderzoek ‘Aantrekkelijkheid van werken in de zorg’ dat is uitgevoerd door het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidzorg, NIVEL, onder de ongeveer 2000 leden van het Panel Verpleging & Verzorging. Het onderzoek is in 2015 gedaan.