Casparina volgt specialistische cursus over plagiocephalometrie

30-10-2016

Plagiocephalometrie is een meetmethode waarmee een eventuele scheefheid van het babyhoofdje bepaald kan worden. Ook kan worden vastgesteld of helmtherapie zinvol is. 

 

Bij de meting wordt een bandje van bepaald materiaal (thermoplast) om het hoofdje aangebracht. Dit bandje wordt na enkele minuten hard en is een exacte kopie van de vorm van de schedel. Met behulp van deze afdruk wordt het percentage scheefheid berekend. De uitkomst geeft aan of spontaan herstel te verwachten is of dat er eventueel een helm nodig is.

 

Kinderfysiotherapeute Casparina: "Kinderfysiotherapie is de enige bewezen, effectieve conservatieve behandelingsvorm bij zuigelingenasymmetrie, waarbij de kinderfysiotherapeut het beloop van de schedelvervorming monitort door middel van plagiocephalometrie (PCM). Terwijl asymmetrie in houding en beweging het aangrijpingspunt is voor de kinderfysiotherapeutische behandeling, is het voorkomen en verminderen van de schedelafplatting een belangrijke uitkomstmaat; dit is tevens vaak de hulpvraag van ouders. PCM bepaalt daardoor mede de intensiteit van de kinderfysiotherapeutische behandeling. Het is tevens een middel om ouders uitleg te geven, de voortgang van behandeling inzichtelijk te maken en de ouders daarmee gerust te kunnen stellen over het te verwachten beloop van de schedelvorm van hun baby. PCM is een betrouwbaar en valide meetinstrument om schedelvorm vast te stellen en veranderingen in de tijd te evalueren."