Qualiview

14-04-2017 - Kudelstaart

Wij bedanken iedereen die bereid is geweest even iets van zijn of haar kostbare tijd te spenderen om gehoor te geven aan het verzoek van de zorgverzkeraar om na het beeindigen van de behandeling een enquete in te vullen. Voor de mensen die dit nog niet meegemaakt hebben het volgende:

De zorgverzekeraars verzoeken de laatste jaren om een tevredenheidsenquete in te vullen per email. Zij kunnen zodoende monitoren hoe de verschillende praktijken werken en waar verbeterpunten aanwezig zijn.U heeft het recht dit te weigeren uiteraard, weliswaar wordt het op prijs gesteld als u hier gehoor aan geeft.

Begrip voor een ieder die dit niet wil en dank voor diegene die het in heeft gevuld !

Wij zijn blij en trots op ons cijfer !