Valpreventie

11-06-2018

Valincidenten bij ouderen voorkomen middels het Otago oefenprogramma

 

  • Valincidenten komen vaak voor bij mensen van 65 jaar en ouder en zijn de voornaamste oorzaak van letsel in deze leeftijdscategorie. Zij kunnen ernstige gevolgen hebben, waaronder trauma, pijn, functiebeperking, verlies van zelfvertrouwen bij het uitvoeren van activiteiten van het dagelijks leven (ADL), verlies van onafhankelijkheid en autonomie, en zelfs de dood.

 

  •  De economische kosten van valincidenten nemen met de valfrequentie toe en valincidenten zijn een onafhankelijke voorspeller van opname in de langdurige zorg. De kosten van deze zorg kunnen worden teruggebracht als het aantal valincidenten wordt verminderd.

 

  •  Spierkracht, lenigheid, evenwicht en reactievermogen worden beschouwd als de meest voor de hand liggende modificeerbare risicofactoren voor valincidenten.

 

  • Mensen, zelfs van in de 90, kunnen hun kracht en evenwicht verbeteren om zo betere stabiliteit (evenwicht) te bereiken en valincidenten te vermijden.

 

  • Het Otago oefenprogramma, wat zowel (individueel)  thuis als (in groepsvorm) in de praktijk uitgevoerd kan worden, is een wetenschappelijk bewezen concept wat speciaal is ontwikkeld. Het vermindert de valkans met 30 tot 50%!! Door het programma verbetert de bewegelijkheid, kracht en evenwicht/balans. Daarnaast ervaren de deelnemers een toename van vertrouwen om activiteiten van het dagelijks leven zonder vallen te kunnen uitvoeren.

 

Wilt u meer weten over het oefenprogramma of wilt u zich opgeven, neem dan (het liefst) tussen 08.00-12.30uur contact op met de praktijk 0297-329635.