Bijscholingsactiviteiten binnen de praktijk

25-01-2019 - kudelstaart

   Casparina  is onlangs naar  nascholingsdagen geweest om binnen de kinderfysiotherapie op de hoogte te blijven van de laatste inzichten, en dat is weer goed gelukt!

Hieronder een kort verslagje van haar over de gevolgde dagen: 

 

 

Anders kijken naar Kinderen: Werken met Aandacht

In Leiden werd een leuke en boeiende cursus gegeven, de docent had onze aandacht er goed bij.

Als kinderen concentratieproblemen hebben zijn er verschillende methodes die er op gericht zijn om de werkhouding te verbeteren. Die methodes zijn grotendeels gericht op bewuste, cognitieve processen. Dit terwijl een groot deel van onze informatieverwerking niet bewust plaatsvindt. Een goede werkhouding is meer dan alleen een goede concentratie. Er spelen ook aspecten mee die te maken hebben met lichamelijke factoren, alertheid en motivatie. Vanuit inzichten uit de neuropsychologie, de ergotherapie en de theorie rondom de Sensorische Informatieverwerking wordt er Anders gekeken naar werkhoudingsproblemen bij Kinderen.

 

Masterclass 'High-intensity Interval Training (HIT) bij kinderen

In Revalidatiecentrum de Hoogstraat (Utrecht) werd een laag-drempelig en een goed in de praktijk toepasbare cursus gegeven.

Een high-intensity interval training (HIT) werkt goed bij zich normaal ontwikkelende kinderen en uit het proefschrift van dr. M. Zwinkels blijkt dat het ook goede resultaten laat zien bij kinderen met een fysieke beperking. Echter, het is voor die laatste groep lastiger om te gaan en blijven sporten; sportverenigingen missen vaak bekwame trainers of begeleiders, jongeren worden niet altijd geaccepteerd of een geschikte sportvereniging is te ver weg.

Om jongeren structureel meer te laten bewegen/sporten, met name in de thuissituatie, zou HIT binnen therapie ingezet kunnen worden om in een korte periode naar een bepaald doel te trainen. Dit doel moet gericht zijn op structurele fysieke activiteit in de thuissituatie, zoals aansluiting vinden bij een sportvereniging of fietsen naar school.

Tijdens deze cursus lag de focus vooral op kinderen die geen goede aansluiting kunnen vinden bij een reguliere sportvereniging, maar HIT is natuurlijk ook heel goed toepasbaar voor alle andere kinderen.