Update coronavirus 24 maart

27-03-2020 - Kudelstaart

Naar aanleiding van de berichtgeving vanuit het RIVM op 23 maart geven wij  tot nader order tot 6 april geen face-to-face behandelingen meer. Dit om de snelheid van de coronauitbraak te helpen verminderen.

Indien u onder behandeling bent zal uw behandelend fysiotherapeut kontakt met u opnemen per telefoon of mail om te bespreken waar behoefte aan is. Telefonische consulten kunnen een goede vervanging zijn, al dan niet vergezeld van het toesturen van beeldmateriaal voor de juiste uitvoering van oefeningen. Schroomt u ook niet eventueel zelf kontakt te zoeken met ons indien u onverhoopt niets hoort.

Nieuwe aanmeldingen zijn zeer zeker in te vullen. Een intake door de telefoon gevolgd door uitleg over het probleem en met  adviezen, geeft vaak al een eerste aanzet in de richting van herstel. En dat hebben we allemaal nodig in deze moeilijke tijd en als t.z.t de maatschappij weer op gang kan komen.

Blijft u niet zitten   met problemen van houdings-en bewegingsapparaat. We doen er alles aan om samen met u het herstel in gang te zetten en te houden