Vrijwilligerscentrale aalsmeer

21-11-2014 - aalsmeer

Op de vitaliteitsmarkt van 4 okotber jongstleden werd het ons weer eens heel duidelijk dat de "mantelzorger" bijzonder belangrijk is voor de groep ouderen en mensen met een chronische aandoening. Met alle veranderingen in de zorg ,onder andere de omzetting van meer zorg vanuit de gemeente binnen de WMO, misschien nog wel des te meer. Hoe dat precies uit gaat pakken in 2015 weet eigenlijk nog niemand precies. Wat we wel weten is dat de mantelzorger al belangrijk was en misschien nog wel veel belangrijker wordt !

Daarom steunen wij vanuit Fysio& Fitness Kudelstaart/Aalsmeer deze vrijwilligerscentrale. We hopen dat veel mensen die een uurtje over hebben in de week en dat willen besteden aan zorg voor een medemens zich op gaan geven via www.zorgvoorelkaar.com !