Thuizorgfysiotherapie

10-02-2021 - kudelstaart

 

 

 

 

Thuiszorg fysiotherapie

 

 

U wilt, maar u moet ook, langer thuis blijven wonen. Zelfs 90 % van de 80-85 jarigen woont nog thuis. Dit langer thuis wonen van ouderen en chronisch zieken heeft allerlei consequenties. Veel ouderen lijden aan meerdere aandoeningen, waardoor er een toename is van complexe zorgvragen in de thuissituatie.

Wat doet de thuiszorg fysiotherapeut?

De fysiotherapeut doet onderzoek naar alle factoren die een rol spelen bij het herstel of het handhaven van de thuissituatie. Hierbij is het samenwerken en overleg met andere hulpverleners belangrijk. Dit kunnen bijvoorbeeld wijkverpleegkundigen, thuiszorgmedewerkers, de ergotherapeut, de diëtist en de huisarts zijn, maar ook de mantelzorger moet hierbij niet vergeten worden.

Doelen thuiszorg fysiotherapie

Thuiszorgfysiotherapie richt zich op de revalidatie en begeleiding van ouderen, chronisch zieken en terminale cliënten in de thuissituatie. Het belangrijkste doel is het op een veilige en verantwoorde manier behouden of vergroten van de zelfredzaamheid in de eigen vertrouwde woonomgeving. De training richt zich op de handelingen waar u moeite mee heeft. U traint in uw eigen omgeving, dus bij u thuis.  Ook het ondersteunen van de mantelzorg is een belangrijke taak van de thuiszorg fysiotherapeut.

U komt in aanmerking voor thuiszorg fysiotherapie als:

 • Een ziekte of aandoening  u beperkt in uw bewegingen
 • U slecht ter been bent en/of niet meer zonder hulpmiddel kunt lopen
 • U moeilijk uit uw bed of stoel kunt komen
 • U de trap niet meer op durft of kunt
 • U bang bent om te vallen
 • U uit het ziekenhuis komt en nog therapie thuis nodig heeft
 • Uw partner of familielid, die voor u wil blijven zorgen, goed wil leren omgaan met uw beperking

 

 Waaruit kan thuiszorgfysiotherapie bestaan:  

 • Functionele oefeningen van de A(lgemene) D(agelijkse) L(evensverrichtingen) , denk aan bv. het opstaan en gaan zitten, lopen of verplaatsen, boodschappen doen, boterham maken
 • Valpreventie: oa. spierversterken, balanstraining
 • Het adviseren en toepassen van hulpmiddelen
 • Het geven van adviezen
 • Indien nodig contact en/of doorverwijzing naar andere hulpverleners.  

Wilt u meer informatie of wilt u een afspraak maken? Ons telefoonnummer is op maandag t/m vrijdag bereikbaar tussen 8 en 12 uur. 0297-329635​


               

 

Heeft u een vraag, u kunt hem stellen aanstellen aan: Mirande Warmerdam