Geen klachten toch afwijkingen zichtbaar!

10-02-2021

In een onderzoek werden bijna 300 volwassenen zonder knieklachten met een MRi bekeken. Bij 97% van de onderzochte mensen, werd toch in ten minste één kniestructuur afwijkingen gezien.

Hier zijn enkele van de belangrijkste MRi bevindingen (deze mensen hadden dus geen knieklachten):

✅  30% vertoont meniscusscheuren
✅  62% vertoont afwijkingen van het kraakbeen.
✅  52% vertoont beenmergoedeem

Meer dan MRi
Het geeft opnieuw aan dat een MRi niet zaligmakend is (is ook als eens bij de rug aangetoond). Vandaar dat er steeds vaker terughoudendheid is bij het aanvragen van een MRi. Naast deze ingenieuze apparatuur is goed lichamelijk onderzoek ook van belang voor een goede afweging en analyse.