Sporttoename

12-01-2015

Ruim de helft van de Nederlanders sportte wekelijks in 2014. Het Sociaal Cultureel Planbureau merkt in haar rapportage sport 2014 een lichte stijging op.

 

Individueel sporten
45 procent van de sporters is aangesloten bij een vereniging of een andere aanbieder. Dit aantal is stabiel gebleven. Individueel sporten wint aan populariteit. Onder volwassenen zijn fitness en hardlopen de populairste sporten.

 

Verschillen
Het verschil in sportdeelname tussen jong en oud is de afgelopen jaren kleiner geworden. De verschillen tussen lager en hoger opgeleiden zijn daarentegen juist toegenomen. Daarnaast sporten mensen uit buurten met een matige leefbaarheid minder dan mensen uit buurten met een goede leefbaarheid.

 

Hoewel een kwart van de bevolking niet of nauwelijks aan sport doet, bewegen Nederlanders in vergelijking met andere Europese landen veel. Twee derde van de Nederlanders zou voldoende bewegen.

 

Blessures
Met een stijging in sportdeelname is ook het aantal sportblessures gestegen. Volgens het SCP ligt een deel van de verklaring in de populariteit van fitness en hardlopen.

 

Graag meer (individueel) sporten? Ga goed voorbereid op pad en laat je informeren over bijvoorbeeld looptechnieken!