Kinderfysiotherapie scholen

05-03-2015 - kudelstaart

Spelen bestaat voor het overgrote deel uit bewegen.

Mee kunnen doen met spelletjes buiten en op het schoolplein, zoals bijvoorbeeld tikkertje, voetballen, touwtje springen, klimmen etc. is heel belangrijk voor uw kind.

In de kleuterklassen beginnen de kinderen met vaardigheden te leren zoals tekenen, knippen en knutselen.

In de gym gaan ze klimmen en klauteren, rennen en huppelen.

Vanaf groep 3-4 wordt er van een kind verwacht dat het netjes tussen de lijntjes gaat schrijven en ook zijn eigen veters kan strikken. Ook moet het kind zich goed kunnen concentreren om alle vaardigheden zich goed eigen te maken.

 

Heeft uw kind moeite of angst bij één of meerdere van bovenstaande vaardigheden, dan kan het zinvol zijn om uw kind door een kinderfysiotherapeut te laten onderzoeken.  Zij zijn gespecialiseerd in het  observeren en onderzoeken van de grove en de fijne motoriek.

 

Kontakt opnemen kan via de leerkracht of direkt met de praktijk voor fysiotherapie Kudelstaart ( tel. 329635)

Zie ook onze website: www.fysiotherapiekudelstaart.nl  ( onder specialisaties)