Thuiszorgfysiotherapie

25-03-2015 - kudelstaart

Fysiotherapie aan huis wordt al heel lang door ons verzorgd. Daar waar u als patient niet naar de praktijk kan komen kunt u behandeld worden aan huis.

Wij zijn ons als praktijk nu ook gaan toeleggen op thuiszorgfysiotherapie. Dit in navolging op alle verandering op het gebied van de AWBZ en WMO,waardoor we geconfronteerd worden met ouderen en chronisch zieken die langer thuis blijven wonen.

Daarbij kan de thuiszorgfysiotherapeut helpen om de voorwaarden te scheppen dit zo functioneel en prettig mogelijk te maken en te houden.

Ook zorg en aandacht voor de mantelzorger kan hierbij  aan bod komen.

 

Wij werken hier samen met de thuiszorgteams, zoals oa team Westeinder van Amstelring.

 

Bij ons is de thuiszorgfysiotherpeute Mirande Warmerdam