week van de werkstress

16-11-2015 - kudelstaart

Een derde van het werkgerelateerde verzuim wordt veroorzaakt door werkstress. Daarmee is stress op de werkvloer het grootste beroepsrisico in ons land. Signalen zoals slapeloosheid, aanhoudende hoofdpijn of oververmoeidheid worden vaak niet op tijd herkend. Maar het kunnen de druppels zijn die de emmer doen overlopen. Het is belangrijk dat deze signalen bij jezelf of, als leidinggevende bij je medewerkers worden herkend. Het voorkomen van ziekte en uitval door werkstress en het stimuleren van werkplezier is belangrijker dan ooit. Daarom is sinds mei 2014 vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gestart met een meerjarige campagne voor de aanpak van werkstress.

Om deze campagne kracht bij te zetten vindt van 16 tot en met 20 november de Week van de Werkstress plaats. Minister Asscher en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid willen samen met werkgevers en werknemers werkstress bespreekbaar maken en aanpakken. Het doel van de week is om zoveel mogelijk landelijke aandacht te krijgen voor thematiek van werkstress en om werkgevers en werknemers op te roepen in actie te komen en ze hierbij te ondersteunen.

 

Psychosomatische fysiotherapie kan u helpen bij het herstellen na (over) spanning en burn-out. En al dan niet in combinatie met coaching besteed ik aandacht aan het voorkomen van een 1e of nieuwe episode van werkstressgerelateerde spanning.

Belangrijk om in uw (werk) gezondheid te investeren, juist in deze tijd waarin het steeds duurder en risicovoller lijkt te worden uit te vallen op het werk.

Bij ons op de praktijk wordt psychosomatische fysiotherapie en coaching verzorgd door Mirjam Visser.