Kinderen

  • Problemen met fijne motoriek, bv schrijven
  • Ontwikkelingsproblemen bij baby’s en hele jonge kinderen
  • Problemen met grove motoriek, bv veel vallen
  • Orthopedische problemen/blessure’s
 
De hulpvraag kan vanuit de ouders, de leerkracht, de sportleerkracht, de huisarts, en de consultatiebureauarts komen.
De kinderfysiotherapeut inventariseert de vraag , bekijkt wat er aan de hand is dmv een onderzoek en stelt een behandelplan op. De ouders worden in dit proces betrokken.
De kinderfysiotherapeuten zijn:
 
Bij baby’s die veel huilen kan sprake zijn van het KISS syndroom. Dit houdt in dat de bovenste 2 nekwerveltjes niet goed bewegen, dit is soms een gevolg van de bevalling. In dit geval werkt de kinderfysiotherapeute samen met een hierin gespecialiseerde manueel therapeut.
Bij ons is dit Jan-Piet Verweij.
 
Oudere kinderen, waarbij geen sprake is van ontwikkelingsproblematiek,maar een orthopedisch probleem of blessuren kunnen bij ons terecht bij Menno de Jong.