Duizelig

  • Benigme Paradoxmale DraaiDuizeligheid ( BPDD)
  • Door een virus op het evenwichtsorgaan
  • Lage bloeddruk
  • Bij spanning
  • Bij nekproblemen
Duizeligheid, draaierig zijn of licht in het hoofd, iedereen benoemt het anders en het moet ook anders behandeld worden. Bij draaierigheid kan de Eppleymanoeuvre helpen, door ons uitgevoerd. Na een doorgemaakt virus kan vestibulaire revalidatie nodig zijn, zgn. evenwichtstraining
Bij lage bloeddruk kunnen tips behulpzaam zijn en bij spanning is het belangrijk om de duizeligheid in een breder beeld te bekijken.
Bij nekproblemen kan de manueel therapeut helpen
Jan-Piet Verweij: manuele therapie en duizeligheid, alsmede BPDD behandeling
Mirjam Visser: BPDD behandeling en psychosomatische fysiotherapie voor duizeligheid bij spanning.
 

Evenwichtsstoornis