Huisreglement

Om de behandelingen zo efficiënt en prettig mogelijk te laten verlopen willen wij u graag vooraf enige informatie geven.

 

Wij vragen u…

 

 • …uw legitimatiebewijs mee te nemen en dit bij de assistente te laten registreren i.v.m. uw burgerservicenummer.
 • …voor het maken of verzetten van een afspraak tussen 8.00 uur en 12.00 uur met de assistente te bellen.
 • …alleen de behandelend fysiotherapeut te spreken vragen als het dringend is en niet door de assistente afgehandeld kan worden.
 • …afmeldingen minimaal 24 uur van te voren te doen (in geval van ziekte afmelden vóór 9.00 uur). Indien u dit niet doet kunnen wij de behandeling bij u in rekening brengen. Dit geldt ook wanneer u niet op komt dagen voor een behandeling. U kunt zich telefonisch afmelden (0297-329635), via het afmeldformulier op de website of via het algemene mailadres:info@fysiotherapiekudelstaart.nl.
 • …in de wachtruimte plaats te nemen, u wordt dan persoonlijk opgehaald. Wij vragen tevens begrip voor het feit dat u soms enkele minuten moet wachten. Heeft de behandelend fysiotherapeut u niet binnen 10-12 minuten opgehaald, vragen wij u zich te melden bij de assistente.
 • …geen waardevolle spullen in uw jas op de kapstok achter te laten.
 • …pas na overleg met de behandelend fysiotherapeut tussentijds contact op te nemen met uw verwijzer, indien u dat wenst. Het is in uw belang dat uw fysiotherapeut de verwijzer van te voren verslag uitbrengt van de gedane behandeling.
 • …uw verzekeringspolis te raadplegen omtrent het aantal behandelingen dat u vanuit de aanvullende verzekering vergoed krijgt. Dit is bij ieder pakket verschillend en kan ook ieder jaar weer veranderd worden! Indien u meer behandelingen nodig heeft dan u vergoed krijgt, zult u van ons of van uw zorgverzekeraar een nota ontvangen en dient u deze zelf te betalen.
 • …uw mobiele telefoon uit te zetten gedurende de behandeling.

 

Wat kunt u verwachten?

 

 • De 1e en vaak ook de 2e sessie wordt gebruikt voor de intake, het onderzoek en het opstellen van het behandelplan wat met u wordt besproken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van door u in te vullen vragenlijsten. Dit is nodig om de behandeling te kunnen evalueren.
 • Wij evalueren iedere sessie en maken daar verslag van tijdens de behandeling. U zult dus regelmatig gevraagd worden uw mening over het klachtverloop te geven. Deze evaluaties zijn onderdeel van de behandeling en vinden derhalve binnen de behandeltijd plaats.
 • Bij inplannen van een 1e bezoek wordt geprobeerd u direct bij de juiste fysiotherapeut te plaatsen. De behandelend fysiotherapeut kan echter in enkele gevallen adviseren u bij een andere collega binnen onze praktijk verder te laten behandelen. Dit is omdat deze collega wellicht vanwege zijn/haar specialisatie efficiënter met u aan uw klachten kan werken. Alleen na uw toestemming zal dit vervolgens ook plaats vinden.
 • Zonder uw toestemming zullen wij geen informatie aan derden geven, behalve aan uw verwijzer. Indien u ook dat niet wenst, wilt u dat dan a.u.b. kenbaar maken?
 • Het kan zijn dat u na de laatste behandeling een verzoek krijgt van uw zorgverzekeraar om een enquete over de gekregen behandeling bij ons in te vullen. Meestal gaat dit via e-mailcontact.Wilt u zo vriendelijk zijn indien u hier niet aan wenst mee te werken dit bij de assistente of uw behandelend fysiotherapeut aan te geven? Wij kunnen dit dan in het systeem verwerken.

 

Wij bedanken u voor het lezen van ons huisreglement.

 

Samen met u kunnen wij op deze manier optimaal aan uw herstel werken.

 

Het Fysio&Fitness team 

 

Klik hier om onze huisregels te downloaden en/of te printen.