TARIEVEN PER 1 JANUARI 2019

 

ZITTING FYSIOTHERAPIE:    

€ 32,75

NIET NAGEKOMEN AFSPRAAK FYSIOTHERAPIE:

€ 32,75

NIET TIJDIG AFGEMELDE AFSPRAAK FYSIOTHERAPIE: 

€ 24,50

ZITTING  KINDERFYSIOTHERAPIE:           

€ 44,00

ZITTING MANUELE THERAPIE:          

€ 44,00

ZITTING BEKKENFYSIOTHERAPIE:       

€ 44,00

ZITTING OEDEEMTHERAPIE:   

€ 44,00

PSYCHOSOMATISCHE FYSIOTHERAPIE:            

€ 44,00

 

NIET NAGEKOMEN AFSPRAAK:                                                          

  • kinderfysiotherapie
  • manuele therapie 
  • bekkenfysiotherapie
  • oedeemtherapie
  • psychosomatische fysiotherapie
€ 44,00

 

NIET TIJDIG AFGEMELDE AFSPRAAK:                                             

  • Kinderfysiotherapie
  • Manuele therapie 
  • Bekkenfysiotherapie
  • Oedeemtherapie
  • Psychosomatische fysiotherapie
€ 33,00

SCREENING:           

€ 12,50

INTAKE EN ONDERZOEK NA SCREENING:

€ 32,50

INTAKE EN ONDERZOEK NA VERWIJZING:   

€ 44,00

TOESLAG BEHANDELING AAN HUIS:      

€ 16,25

TOESLAG BEHANDELING INRICHTING:        

€  9,00

 

14-01-2019