Bedrijfsfysiotherapie

De bedrijfsfysiotherapeut onderzoekt of er een relatie bestaat tussen lichamelijke klachten van de werknemers en hun werkzaamheden. Het verlenen van preventieve zorg in bedrijven is de kern van de werkzaamheden van de bedrijfsfysiotherapeut.
 

Multidisciplinair team
De bedrijfsfysiotherapeut werkt binnen een multidisciplinaire team. De bedrijfsfysiotherapeut adviseert over een goede afstemming tussen de belasting binnen een arbeidssituatie en de belastbaarheid van een werknemer. De bedrijfsfysiotherapeut kan de werknemer volgen tijdens de uitoefening van zijn functie.
 

Taakanalyse
Door middel van een taakanalyse worden de belastende momenten op de werkplek onderzocht. Denk aan: bukken, tillen, dragen en duwen. Werkfactoren die een knelpunt vormen kunnen zo gesignaleerd worden. Na deze taakanalyse komt de bedrijfsfysiotherapeut met aanbevelingen om de lichamelijke belasting aan te passen.
 

Aanbevelingen
Aanbevelingen die gedaan worden liggen op de gebieden van:

  • houdings- en bewegingsinstructies

  • voorlichting

  • tilinstructies

  • werkplekinrichting

  • re-integratie

  • hulp bij werkhervatting na bijvoorbeeld ziekte
     

Ziekteverzuim
Als er sprake is van ziekteverzuim kan de bedrijfsfysiotherapeut de medewerker tijdens zijn re-integratieproces begeleiden en de arbeidssituatie regelmatig evalueren. 

Het uiteindelijke doel van de bedrijfsfysiotherapeut is het verhogen van de kwaliteit van de arbeid en het beheersen en/of verminderen van het ziekteverzuim.
 

Meer informatie
Arbeidsfysiotherapie bij Fysio & Fitness Kudelstaart/Aalsmeer wordt verzorgd door: