Haptonomie

De mens neemt deel aan de maatschappij via een veelheid aan contacten en interacties, waarbij hij voortdurend geconfronteerd wordt met de noodzaak tot het nemen van, al dan niet bewuste, persoonlijke keuzes of stellingnamen.

Vaak is men geneigd keuzes te maken op grond van wat men meent dat de omgeving verwacht of wenselijk acht. Het is daarbij niet vanzelfsprekend te luisteren naar wat men diep in zichzelf voelt en beleeft en die keuze te maken die voor zichzelf van belang is en bij hem/haar past. Deze aanpassing en de daaruit ontstane patronen kunnen een belangrijke oorzaak zijn voor stoornissen in het persoonlijk functioneren en het zich al dan niet welbevinden.

Haptonomie valt bij ons onder de psychosomatische fysiotherapie, ook voor wat betreft de vergoeding.