Hartrevalidatie

Hartrevalidatie is een behandelvorm die meestal volgt op een ziekenhuisopname van een patiënt na bijvoorbeeld een:

 • Dotterbehandeling

 • Hartinfarct

 • Hartoperatie

 • of met chronische hartklachten
   

Voor wie
Voor het hartrevalidatieprogramma komen mensen in aanmerking die verwezen zijn door hun cardioloog en/of huisarts. Onder leiding van een deskundige fysiotherapeut wordt er getraind in een groep, maar heeft iedereen een op maat gemaakt trainingsschema.
 

Programma
Het hartrevalidatieprogramma duurt in totaal 3 maanden waarin u 2 maal per week onder begeleiding van een deskundige fysiotherapeut traint.

Gestart wordt met een intake waarbij gebruik wordt gemaakt van een standaard intake- formulier. Hierin wordt o.a. gekeken naar de huidige activiteitenstatus, bekendheid omtrent de aard van de ziekte/aandoening, de risicofactoren en wat de hulpvraag is van de patiënt. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek en worden de behandeldoelen vastgesteld.

Deze behandeldoelen kunnen zeer uiteenlopend zijn zoals:

 • Leren kennen van de eigen fysieke somatische grenzen

 • Leren omgaan met de somatische beperkingen

 • Leren omgaan met angst en onzekerheden om de klachten (opnieuw) te krijgen

 • Optimaliseren van het inspanningsvermogen

 • Overwinnen van angst voor inspanning

 • Ontwikkelen en onderhouden van een actieve leefstijl

 • Herwinnen van emotioneel evenwicht (ook m.b.t. omgang met relatie en sociale omgeving

 • Optimaal hervatten van werk, huishoudelijke taken en/ of vrijetijdsbesteding

Nadat er tussentijds een voortgangsbespreking heeft plaatsgevonden volgt er aan het einde van het trainingsprogramma een eindevaluatie. Hierin zullen o.a. de vooraf gestelde doelen worden doorgesproken.
 

Doortrainen

Na afloop van het hartrevalidatieprogramma heeft u de mogelijkheid om zelfstandig in de praktijk door te trainen.
 

Meer informatie

Meer algemene informatie over hartklachten en/of hartaandoeningen via: www.hartstichting.nl
 

Informatie over hartrevalidatie bij Fysio & Fitness Kudelstaart/Aalsmeer via: