Longrevalidatie bij COPD

Chronische longklachten, verzameld onder de naam COPD, worden voornamelijk gekarakteriseerd door verminderde longfunctie en een beperkte inspanningsmogelijkheid. Door angst voor inspanning 'holt' de conditie achteruit. Longrevalidatie helpt bij een zo fit en plezierig mogelijk leven.
 

Neerwaartse spiraal
COPD patienten beperken hun fysieke activiteiten vaak uit angst om benauwd te worden. Moeheid en een zittend bestaan zijn vaak het gevolg. Weining inspanning leidt tot spierkrachtverlies en de verslechtering van de hartfunctie. De algehele gezondheid komt zo geleidelijk aan in neerwaartse spiraal terecht. Onwenselijk én onnodig!

COPD of Astma geeft vaak, ondanks goede medicatie, de volgende problemen:

  • Kortademigheid
  • Verminderd inspanningsvermogen
  • Beperkingen bij activiteiten van het dagelijks leven
  • Klachten door de psychische en sociale gevolgen van de aandoening
  • Verminderde kwaliteit van leven door de aandoening

 

Gezondheid op niveau houden
Mensen met COPD of Astma hebben baat bij een toegenomen inspanningstolerantie en een versterking van de spieren. Daarnaast is longrevalidatie een effectief middel om beter te leren omgaan met benauwdheid en kortademigheid en met de gevolgen die de aandoening kan hebben op het algemeen dagelijks leven.

 

Het longrevalidatieprogramma
Tijdens het longrevalidatieprogramma traint u 2 maal per week onder leiding van een in COPD en Astma gespecialiseerde fysiotherapeut. Tijdens de longrevalidatie worden o.a. de volgende doelen nagestreefd:

  • Het verbeteren van het inspannings- en uithoudingsvermogen: u houdt het langer vol
  • Het verbeteren van de spierkracht: bewegen wordt gemakkelijker
  • Het beter om kunnen gaan met de gevolgen van de aandoening
  • Het verbeteren van de kennis van de aandoening
  • Realiseren van de eigen doelstellingen

De training kan zowel individueel als in een groep gegeven worden.

 

Meer informatie
Algemene informatie over COPD en astma?

Bezoek: www.copd.startpagina.nl / www.astmafonds.nl

 

Informatie over longrevalidatie Fysio & Fitness Kudelstaart/Aalsmeer?