Ontspanningstherapie

 

Psychosomatische klachten
De psychosomatische fysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van spanning- of stressgerelateerde klachten en onverklaarde pijn en vermoeidheid. Dit worden ook wel psychosomatische klachten genoemd. Dit woord komt vanuit het grieks: soma betekent lichaam en psyche betekent psyche/geest. Er wordt mee bedoeld dat er een(sterke) samenhang is tussen de medische aspecten van het probleem, die altijd eerst geinventariseerd worden en psychologische en sociale aspecten als onderhoudende en herstelbelemmerende factoren.

Lichamelijk: deze vormen de insteek voor de psychosomatische fysiotherapie

 • extreme vermoeidheid

 • niet kunnen ontspannen

 • druk op de borst of hartkloppingen

 • onverklaarde spier- en gewrichtspijn, chronische pijnsyndromen

 • fibromyalgie

 • benauwdheid, moeite met ademhalen

 • hoofdpijn

 • langdurige nek-, rug- en bekkenklachten, die onvoldoende op algemene fysiotherapie reageren.

 • onverklaarde maag, darm of buikklachten. Dit kan soms in combinatie gaan met bekkenfysiotherapie.

 

Psychisch: deze vormen geen insteek voor de psychosomatische fysiotherapie als hoofddoel, maar worden in het proces de lichamelijke klachten te beinvloeden mede beoordeeld en begeleid.

 • lusteloos

 • slecht of teveel slapen

 • angstig en onzeker zijn

 • moeite met concentratie

 • somber zijn en veel piekeren

 • algeheel gevoel van onbehagen

 • prikkelbaar, onrustig of gejaagd

 • niet meer kunnen genieten en ontspannen

De psychosomatisch fysiotherapeut bij Fysio & Fitness Kudelstaart/Aalsmeer is: