TENS

 
TENS  staat voor Transcutaneus Electrical Nerve Stimulation
Het is één van de toepassingsvormen van elektrotherapie die de fysiotherapeut tot zijn beschikking heeft en is met name geschikt voor gebruik thuis.

Een TENS-apparaat heeft de grootte van een mobiele felefoon.
De elektrische impulsen worden toegediend door middel van kleine plakelektroden die via een dun kabeltje met het apparaatje verbonden zijn.
 
Het  belangrijkste gebied waarvoor TENS wordt gebruikt, is pijn.
Het is al vele jaren bekend dat bepaalde elektrische impulsen een dempende werking hebben op de pijngewaarwording.
 
TENS wordt dan ook vooral toegepast bij chronische pijnen zoals:
  • Chronische rug- en nekpijn
  • Dystrofie
  • Reuma
  • hoofdpijn
  • Bepaalde vormen van kanker
In veel gevallen wordt TENS voorgeschreven door pijnpoli’s, maar ook bij ons kan een TENS-apparaat worden geleverd of gehuurd. Ook kopen behoort tot de mogelijkheden.
TENS is altijd een onderdeel van een totaal behandelplan, waar ook oefeningen toe behoren. Uitleg en instruktie door de fysiotherapeut is noodzakelijk.
Daarom raden wij het zelf aanschaffen via TV-reclames ten stelligste af !!
 

ZWANGERSCHAPS-TENS.

Een speciale toepassing van TENS is rondom de bevalling. In Nederland nog niet veel toegepast maar in bijvoorbeeld Engeland in veel gevallen standaard tijdens
de geboorte van een baby.
Net als bij andere vormen van pijn, geldt ook hier dat door het toedienen van elektrische impulsen de wee-pijnen kunnen worden verminderd.
Voor verdere informatie kunt u kontakt opnemen met:
 
Mirande Warmerdam, Jan-Piet Verweij en Menno de Jong